ANUNȚ

În conformitate cu art. IV, alin. 7, din Ordonanța de Urgență nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, unde se precizează că ‘’în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice pe site-ul propriu un anunț cu privire la posturile care îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (6) și pentru care concursul poate continua.’’ 

Vă aducem la cunoștință faptul că posturile vacante pentru ocuparea cărora concursul de angajare publicat în data de 28.04.2023 poate continua sunt următoarele:

  • Referent de specialitate I (S) – 0,50 cu atribuții în domeniul Resurselor Umane
  • Referent de specialitate I (S) – 0,50 cu atribuții în domeniul Control Intern Managerial

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top